Skip to content

Missie en Visie

Missie

Door de nauwe samenwerking levert VSV Zeeland de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste professional. Dit resulteert in een beste   start voor het kind en de (toekomstige) moeder. Kwaliteit en veiligheid is de basis waaruit de verschillende zorgverleners gezamenlijk zorg bieden. Deze zorg is afgestemd op de verwachtingen en belevingen van het gezin.

Kernwaarden

De kernwaarden van VSV Zeeland:

 1. Vertrouwen
 2. Openheid/ transparantie
 3. Respect

Visie (uitgangspunten)

 • De zorgverleners binnen VSV Zeeland werken vanuit een gezamenlijk dossier. Het geboortezorgplan vormt hiervoor de basis. Deze stelt een zorgverlener na een integrale intake op. Zo kan deze elke zwangere optimaal begeleiden;
 • De verloskundige zorg stemmen zorgverleners binnen VSV waar mogelijk, zoveel mogelijk af op de wensen en behoeften van de zwangere/kraamvrouw en haar naasten (gezin). Hierbij houdt de zorgverlener rekening met de professionele verantwoordelijkheden;
 • De Zorg/Kwaliteitsstandaard vormt de basis van de zorg die VSV biedt. Dit betekent dat:
  • De patiënt juiste, begrijpelijke, realistische informatie krijgt. Dit komt doordat zorgverleners binnen VSV Zeeland deze samen afstemmen.,
  • De patiënt keuzevrijheid krijgt, op basis van informatie. Dit betekent dat een patiënt zelf zorgverlener, zorg en locatie van zorg mag kiezen.
  • Zorgaanbod volgt vanuit een gezamenlijke visie op het bevorderen van deskundigheid. Bijvoorbeeld door het gebruiken van een gezamenlijk opleidingsplan. Interdisciplinaire teamtraining en de verplicht trainingen en scholingen voor zorgverleners maken hier onderdeel van uit.
  • Zorgverleners werken met casemanagement; er is voor de zwangere een vast aanspreekpunt tijdens het verloop van de zwangerschap. De professionals dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de continuïteit en coördinatie van zorg.
 • Kwaliteitsindicatoren voor de gehele keten monitort VSV Zeeland op basis van landelijk vastgestelde definities. Dat houdt in elk geval in dat deelname aan perinatale audits (PAN) en perinatale registratie (PRN) verplicht is;
 • VSV Zeeland legt doelstellingen en bijbehorende acties vast in een jaarplan en evalueert dit elk jaar. De terugkoppeling vindt plaats in het bestuur en in de regiobijeenkomsten.
 • De deelnemende zorgverleners van VSV Zeeland onderschrijven de missie en visie en handelen volgens de door het VSV Zeeland vastgelegde protocollen en procedures.

Organogram

Meer weten?

Indien u vragen of opmerkingen heeft vernemen we deze graag. Neem contact met ons op per mail of via het contactformulier.

Back To Top